Pracovní doba: Po: 9,00h - 14,00h; Út: 13.00h - 18,00h; St: 9,00h - 15.00h; Čt - online sezení: 11.00h - 15.00h; Pá - online sezení: 9,00 - 13,00h
Psychoterapie

Pomáhá překonat těžká období a zmírnit trápení. Jejím cílem je, aby se člověku dařilo lépe a byl ve svém životě spokojenější. Soustředím se především na tato témata: rodinné a partnerské problémy, zvládání strachu, stresu, nervozity i úzkosti, zvýšení sebedůvěry, překonání těžké nemoci, osobnostní růst a podobně. Změna probíhá postupně, během rozhovorů terapeuta s klientem.

Individuální psychoterapie – Sezení se vyznačují partnerským přístupen, kdy si terapeut s klientem vytvářejí společný jazyk a během vzájemného dialogu hledají řešení problému. Terapeut nedává rady, ale pomáhá klientovi najít jeho vlastní řešení.

Párová psychoterapie – Terapeut pracuje s oběma partnery dohromady. Pár má společné téma, na kterém pracují společně, a snaží se najít takové řešení, které vyhovuje oběma zároveň.

Obecně se doporučuje setkávání pravidelně 1x za týden či 1x za 14 dní, záleží na potřebách klienta a možnostech všech zúčastněných.