Pracovní doba: Po: 9,00h - 14,00h; Út: 13.00h - 18,00h; St: 9,00h - 15.00h; Čt - online sezení: 11.00h - 15.00h; Pá - online sezení: 9,00 - 13,00h

Co nabízím?

Věnuji se psychoterapii, koučování, sportovní psychologii a kariérnímu poradenství.

V oblasti psychoterapie nabízím individuální a párovou terapii. V individuální psychoterapii pracuji s klientem na jeho trápení, těžké životní situaci či nějakém jiném problému. Témata jsou zde široká od osobního růstu, překonání obtížné situace přes vztahové problémy, neplodnost, nemoci v rodině až po témata moderní doby, jako jsou stres, nervozita, zvládání úzkosti a vyčerpání. V párové terapii se věnuji partnerským či rodinných tématům s oběma partnery dohromady. Přistupuji k nim jako k rovnocenným partnerům a doprovázím je na jejich společné cestě za jejich vlastním řešením.

V koučování se zaměřuji především na ta témata, u kterých si klient potřebuje ujasnit své cíle a nalézt nové možnosti k jejich dosažení. Koučování se většinou zabývá tématy v pracovním prostředí (například zvýšení produktivity, nastavení manažerské role, zlepšení komunikace, lepší plánování svého času), osobním rozvojem či dalšími osobními tématy (jak přestat kouřit, jak zhubnout, čím se chci v životě zabývat, jaké zaměstnání je pro mě vhodné, bojím se změnit práci apod).

Ve sportovní psychologii se věnuji tématům, která jsou vhodná pro psychoterapii, koučování, mentální trénink i relaxaci spojenou s vizualizací. Zaměřuji se na osobní trápení sportovců, ať jsou to vztahy s rodiči, partnery, trenéry, či problémy s výkonem a soustředěním (tréma před výkonem, stres, nervozita), nácvikem dechových technik a relaxací, včetně práce na celkovém zlepšením výkonu s možností využití různých technik.

V oblasti IVF a neplodnosti Vám mohu pomoci, pokud cítíte, že  příčina Vaší neplodnosti může mít psychický kontext a pokud řešení neplodnosti příliš zasahuje do partnerského života i do Vašeho života jako celku. Dále, pokud si nejste jisti, zda je již správný čas na řešení vaší situace pomocí asistované reprodukce. Společně probereme vaše obavy, otázky a přání. Během konzultace vám také mohou být vysvětleny základní postupy asistované reprodukce. Mohu pomoci i pokud máte z IVF obavy, nejste si jisti, zda děláte správně, je toho na vás moc a jste na vaše pocity a myšlenky sami.

Systemický přístup

Systemický přístup v psychoterapii má, podobně jako jiné metody, stejný základní cíl, kterým je pomoc klientovi v jeho současné obtížné situaci.

Systemická terapie pojímá člověka, jak v jeho biologické rovině, tak i v jeho rovině sociální. Opírá se o nejmodernější výzkumy mozku a říká, že lidské vnímání a poznání světa je jednak dáno jeho biologickou strukturou (např. lidské oko vnímá jen určité vlnové délky světelného spektra, a tudíž svět vidíme úplně jinak než třeba moucha) a jednak jeho sociálním světem – úzkým spojením jednoho člověka s ostatními lidmi, s jeho sociálními interakcemi a komunikací. Výsledkem toho je, že realita z tohoto úhlu pohledu je ryze subjektivní, každý z nás ji vnímá jinak a během našeho života se na stejnou událost můžeme podívat mnoha způsoby. Toho využívá systemická terapie k tomu, že vede člověka k objevování nového úhlu pohledu, k představě svého nového světa bez problému či k vizualizaci své ideální situace a celkově k hledání řešení a cesty k němu.

Systemická terapie se vyznačuje partnerským přístupem, kdy si terapeut s klientem vytváří společný jazyk a během vzájemného dialogu hledají řešení problému. Terapeut nedává rady, ale pomáhá klientovi najít jeho vlastní cestu a ponechává zodpovědnost za život i jeho případnou změnu na klientovi. Terapeut je především vnímavý a empatický partner, který klientovi pomáhá, s využitím svých odborných znalostí, vytvořit pro tuto změnu vhodné prostředí. Důležitou podmínkou pro takovou spolupráci je otevřenost, ochota klienta pracovat na sobě, a připravenost reflektovat i pocity, které nemusí být příjemné, ale jejichž nové zpracování může klientovi pomoci i k nové kvalitě života.

Systemická terapie je vhodná pro všechny klienty, tedy pro jednotlivce, páry i rodiny. Nedoporučuje se však psychotickým klientům a ani lidem v těžké fázi deprese.

Často kladené otázky

Každá konzultace trvá 60 minut. Na prvním setkání dochází ke vzájemnému představení se, ujasnění si tématu, na kterém chcete pracovat, a případné dohodě na formě další spolupráci (četnost a termín sezení, forma spolupráce – terapie, koučování, nebo poradenství). V dalších konzultacích pracujeme na vaší zakázce.

Cílem terapie je vám pomoci s nějakým trápením, jde více do hloubky a snaží se o celkový obrat vašeho života k lepšímu. Koučování je zaměřené na jeden dílčí problém a tomu se intenzivně věnuje. V poradenství vám, na rozdíl od koučování a terapie, kde vy sami přicházíte na své vlastní řešení, mohu předat i své znalosti a zkušenosti v oblasti pracovní sféry.

S dětmi pracuji pouze v rámci párové či rodinné terapie, jinak pracuji s jedinci od 15 let (u mladších dětí, zejména sportujících, je možná individuální domluva s rodiči).

Individuální terapie a koučování stojí 1000 Kč/ hod., párová terapie 1300 Kč/hod.

Zavolejte mi na telefon 773 226 772, nebo si schůzku zarezervujte v kalendáři na hlavní straně.